โรงเรียนสอนทำขนมอบและอาหาร ยูเอฟเอ็ม ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 33/1 เป็นสถาบันที่ได้รับความเชื่อถือมาเป็นเวลานาน เกินกว่า 30 ปี เนื่องจากมีระบบการเรียนการสอนและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ควบคุมการสอนอย่างใกล้ชิดโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเทคโนโลยีอาหารและคหกรรมศาสตร์ซึ่งผ่านการสอนเบเกอรี่และอาหารระดับสากลจากในประเทศและต่างประเทศ เปิดสอนสำหรับบุคคลทั่วไปและ ผู้ต้องการนำไปประกอบอาชีพ 


 
   
   
  © 2010 UFM Baking & Cooking School. All rights reserved.
 
Click Here to get Free Counter