ปรัชญาโรงเรียน
"สร้างอาชีพ สร้างคน พัฒนาตน พัฒนาชาติ"
ย 
โรงเรียนสอนทำการผลิตอาหารและขนมมาตรฐาน ยูเอฟเอ็ม ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 33/1 เป็นสถาบันที่ได้รับความเชื่อถือมาเป็นเวลานาน กว่า 40 ปี เนื่องจากมีระบบการเรียนการสอนและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ควบคุมการสอนอย่างใกล้ชิดโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเทคโนโลยีอาหารและคหกรรมศาสตร์ซึ่งผ่านการสอนเบเกอรี่และอาหารระดับสากลจากในประเทศ
และต่างประเทศ เปิดสอนสำหรับบุคคลทั่วไป และผู้ที่ต้องการนำไปประกอบอาชีพ
ย 
โรงเรียนฯตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกทั้ง 3 สาขา ได้แก่
สาขาในกรุงเทพฯ 2 สาขา
- สาขาสุขุมวิท ซอย 33/1 (สำนักงานใหญ่)
เน้นสอนเบกอรี่ และอาหาร
- สาขาสยามสแควร์ ซอย 1
เน้นสอนเบเกอรี่
สาขาต่างจังหวัดย  1 สาขา
- สาขาเชียงใหม่ : ติดต่อโดยตรง โทร 0-5323-2343, 0-5323-3401
 
   
   
  © 2010 UFM Baking & Cooking School. All rights reserved.