ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสอนทำขนมอบ ยูเอฟเอ็ม

แสดงความยินดีกับโรงเรียนสอนทำขนมอบ ยูเอฟเอ็ม ที่ได้รับโล่และเกียรติบัตร จากสำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐาน มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก ประจำปี 2558  และครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ 3 ที่โรงเรียนสอนทำขนมอบ ยูเอฟเอ็ม ได้รับมาคะ 
 
   
   
  © 2010 UFM Baking & Cooking School. All rights reserved.