เรื่องกล้วย..กล้วย (2)
อาการเสียดท้อง กล้วยมีสารลดกรดตามธรรมชาติที่มีผลต่อร่างกายของเรา ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับอาการเสียดท้องลองกินกล้วยสักผลคุณจะรู้สึกผ่อนคลายจากอาการเสียดท้องได้


Easy 6 Sandwich Bread Recipes_II
Menu 4: Deep Fried Minced Pork on Bread ½ cup of minced pork, ½ egg, 1 tea spoon of fish sauce, ½ tea spoon of grinded pepper, 5-6 slices of sandwich bread.


Easy 6 Sandwich Bread Recipes_I
Menu 1: Bread with Sweet Shaved Ice Cut sandwich bread into 4 pieces. Top with sweet shaved ice. Ready to serve.


7 Techniques how to make splendid Fruit Cake


What is RUM?
The sweet juice of sugar cane through a refining process known as molasses is the raw material for making RUM.


Tips & Tricks (Baker’s Secrets) _ III How to keep bakery fresh and flavorful?
Immediately after baking, it is crucial to remove them from the pans so that the breads will not be over baked from the heat of the pans.


Tips & Tricks (Baker’s Secrets)_II How to tell when they are done?
The cake is done when you touch them lightly with your finger and no imprint remains or when a toothpick inserted in the center comes out clean.


Tips & Tricks (Baker’s Secrets)_I
The understanding of baker’ language is one of the essential ingredients to master the art of baking.
Page  Back   1   2    3 
 
   
   
  © 2010 UFM Baking & Cooking School. All rights reserved.